ఈనెల 18న మహా శివరాత్రి.. పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చేయవద్దు…