ఈ నెల 28న వచ్చే పౌర్ణమి చాలా శక్తివంతమైనది ఈ కొమ్మను గుమ్మం దగ్గర కడితే ఐశ్వర్యంతో నిండిపోతుంది

By | 27/03/2021

(593)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *