నువ్వు ఎవరు గురించి ఆలోచిస్తున్నావు ఆ వ్యక్తి పేరు నీ మనసులో తలుచుకుని ఒక నంబరు తాకు బిడ్డ…

2
0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here