పెళ్ళైన ఆడవాళ్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ 5 వస్తువులు అస్సలు ధరించకూడదు.. మీ భర్త ప్రాణాలకే ముప్పు.