భర్త, భార్యలో ఏ లక్షణాలు కోరుకుంటాడో తెలుసా..

మొదటిది భార్యాభర్తల ప్రేమ శారీరక సంబంధం విషయంలో, ఏ ప్రేమజంట అయినా సరే ఇలాంటి పొరపాట్లు ఎప్పుడూ చేయకూడదు, ప్రేమ సంబంధాలను దృఢంగా చేయడానికి అనగా బంధాలను బలపరచు కోవడంలో, ఇద్దరి మధ్య సలహాలు సూచనలు సంబంధబాంధవ్యాలు, ఇప్పుడు బలంగా ఉండాలి, ఏ ప్రేమికుల జంట అయితే ఒకరిని చూసి ఒకరు సిగ్గుపడతారు.మనసు విప్పి మాట్లాడుకొరో మరియు శారీరక సంబంధం విషయంలో, అనగా శృంగారం విషయంలో గాబరా పడతారు, సిగ్గుపడతారు, అలాంటి వారి మధ్య ఎవరైనా అన్య పురుషుడు లేదా అన్య మహిళ ప్రవేశించి, వారి స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు,