రేపే అమావాస్య ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు గుమ్మం ముందు ఈ నీటిని చల్లితే కటిక పేదవాడైనా రాజ్యమేలటం ఖాయం

By | 07/08/2021

(421)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *