రేపే ఆశ్వయుజ పౌర్ణమి స్నానం చేసే నీటిలో చెంచాడు ఇది వేస్కుని చేస్తే దరిద్రాలు వదిలి రాజ్యమేలడం ఖాయం..

By | 18/10/2021

(342)