సిగ్గు వదిలి భార్య భర్తలు 1 సారి ఈ పని చేయండి,కోటీశ్వరులు అవుతారు…

ప్రపంచంలో మనుషులందరూ ఒక మనస్తత్వం కలిగి ఉంటారు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఒక్కొకరి ఆలోచన తీరు వారిది. అయితే మనిషి ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉంటే జీవితం అందంగా ఆనందంగా ఉంటుందో చెప్పిన వ్యక్తి చాణిక్యుడు.

ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఎంతో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి, మరీ చాణిక్యుడు చెప్పిన ఈ నాలుగు విషయాలు పాటిస్తే జీవితం అద్భుతమే. మొదటిది భార్యాభర్తల విషయం సిగ్గు పడడం అనేది ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యాన్ని తగ్గిస్తుందని, భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ స్నేహ సంబంధం కలిగి ఉండాలి